Zakelijk

Grondeigenaren, gemeenten, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties

Een bezoek aan DemoParkNL is niet alleen interessant voor de individuele bouwer. Ook voor de uitwerking van meer grootschalige plannen of projecten kun je op DemoParkNL concepten bekijken die hier geschikt voor zijn en inspiratie vinden.

Er staan een paar bedrijven die in staat zijn grootschalig (tijdelijke) woningen te leveren. De meeste aanbieders zijn echter kleinere partijen, die vooral geschikt zijn om maatwerk te leveren en dus uitermate geschikt voor de invulling van kleinere (sociale) groepsprojecten.

Grondeigenaar

Als grondeigenaar kun je op zoek zijn naar een geschikte woning om op de kavel aan te bieden of wil je een klein project ontwikkelen. Een kavel met daarop al een te plaatsen woonhuis biedt voor zowel eigenaar als toekomstig bewoner zekerheid wat er gaan komen.

Op DemoParkNL staat een verscheidenheid aan modellen die vaak nog op maat kunnen worden aangepast.

Een variant is dat een toekomstige koper van een kavel keuze heeft voor zelfbouw of gebruik maakt van een aangeboden optie.

Gemeenten

De belangstelling voor klein(er) wonen neemt de afgelopen jaren toe. De maatschappij verandert, er komen steeds meer alleenstaanden en er is behoefte om gezamenlijke idealen vorm te geven. Klein wonen is een verzamelnaam voor de mogelijkheden die er zijn om duurzamer of goedkoper te leven. Het gaat om volwaardige, vaak vrijstaande woningen met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk, die tijdelijk of permanent worden geplaatst. Steeds meer groepen particulieren trekken samen op om een project van de grond te krijgen (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap). Ook zijn er in het hele land initiatieven om bouwen bij de boer / op erven – al dan niet in combinatie met aanleg van nieuwe natuur – mogelijk te maken. Al deze mensen of projecten benaderen hun gemeente voor een woonlocatie.

Er zijn voor overheden veel redenen om klein wonen te stimuleren. Vanwege de lagere woonlasten is kleiner wonen bereikbaar voor een bredere groep. Het geeft bewoners (financiële) ruimte voor andere keuzes zoals minder werken, meer buitenleven of meer reizen. Kleiner wonen betekent minder tijd en kosten voor (dagelijks) onderhoud. En lagere energielasten – goed voor het milieu – zeker als er gekozen wordt voor duurzame oplossingen tot zelfs deels off-grid wonen. Groepsinitiatieven bieden daarnaast de mogelijkheid om zaken te delen: tuinspullen, wasmachines, buitenruimte, gereedschap of sociale ontmoetingsruimten.

Veel gemeenten onderzoeken daarom of daar binnen de stadsgrenzen op enige vorm aan tegemoetgekomen kan worden. Er zijn door het hele land – vooral in de landelijke gebieden – initiatieven in wording.

Op DemoParkNL krijgen medewerkers van gemeenten een beeld van mogelijkheden en kosten. Regelmatig zijn er ook voor gemeenten interessante activiteiten – zoals de Tiny Findy dagen, of de door Berghauser Pont aangeboden cursus ‘ruimtelijke inpassing van tiny house projecten’.

Ontwikkelaars, beleggers of woningbouwcorporaties

Een aantal concepten die op DemoParkNL staan zijn heel geschikt om snel en economisch een (groot) project te kunnen realiseren, omdat deze aanpasbaar, schakelbaar of stapelbaar zijn. Hiermee kunnen woongebouwen worden samengesteld of samenhangende buurtjes gemaakt.

Dit kan interessant zijn voor een ontwikkelaar of woningcorporatie die snel een beeld kan krijgen van bouwmogelijkheden met bijbehorende kosten om de vraag uit de markt te verkennen.

Op zoek naar bewoners/ wooninitiatieven?

Heb je een project in voorbereiding en ben je op zoek naar kopers / bewoners?
Neem dan contact op met Marjolein Jonker van ‘Marjolein in het klein’.
www.marjoleininhetklein.nl.

Zij beheert een register van aspirant tiny house bewoners.

Marjolein heeft ook een overzicht van ongeveer 150 wooninitiatieven: groepen die nog op zoek zijn naar een locatie.