Regels

Het bouwen/ plaatsen van een model

Op DemoParkNL staan modelwoningen met verschillende functies. Ze zijn geschikt als woning, als bijgebouw in een tuin, als mantelzorgwoning of voor recreatie. Ook zijn er modellen die geschikt zijn tijdelijke woonprojecten (tot maximaal 15 jaar).
Voor al deze functies geldt verschillende regelgeving.

Bestemmingsplan

Ga je bouwen of wil je een tiny house plaatsen om in te wonen dan moet deze functie passen binnen het bestemmingsplan voor de beoogde locatie. Als je een stuk grond op het oog hebt en dit niet zeker weet, dan kun je van de betreffende locatie de bestemming terugvinden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Je typt het adres in en krijgt  informatie over de geldende regels.

Is wonen niet toegestaan dan moet het bestemmingsplan worden aangepast. Dit loopt via de gemeente, meestal gekoppeld aan een bouwaanvraag. Het is verstandig om vooraf met de afdeling vergunningen te overleggen om te verkennen of de gemeente hieraan wil meewerken. Bij een kleine gemeente kun je ook een gesprek aanvragen met de verantwoordelijk wethouder om je plannen voor te leggen en te zien of deze kansrijk zijn.

Omgevingsvergunning

De omgevingsvergunning is de benaming voor de ‘bouwvergunning’, een begrip dat algemeen bekend is. Wil je een bouwwerk plaatsen of realiseren dan moet dit voldoen aan de regels van het Bouwbesluit. De gemeente toetst de vergunningsaanvraag, de procedure hiervoor gaat per 1 januari 2024 veranderen. 

Er zijn verschillende categorieën binnen het bouwbesluit: voor permanente bewoning, voor tijdelijke projecten of recreatief gebruik, voor mantelzorg of geheel vergunningsvrij.

De strengste toets is die aan het ‘Bouwbesluit permanente bewoning voor nieuwbouw’. Veel woningen op DemoParkNL zijn verkrijgbaar in een uitvoering die hieraan voldoet. Het huis – hoe klein ook – is daarmee een onderpand om een hypotheek op te kunnen verkrijgen. Tiny Houses on wheels voldoen niet aan deze optie.

Het Bouwbesluit voor tijdelijke gebouwen kent minder strenge voorwaarden. Je kunt op deze basis een vergunning krijgen voor maximaal 15 jaar. Een tijdelijk project kan relatief snel en voordeliger geregeld worden, maar na 15 jaar moet de woning worden verwijderd. Veel modellen zijn verplaatsbaar dus technisch is dat vaak geen probleem. Het model kan bijvoorbeeld opnieuw worden ingezet voor een ander (tijdelijk) project.
Banken verstrekken in deze situatie geen hypotheek, omdat er geen blijvend onderpand is.
Een enkele bank heeft hier wel eens een uitzondering op gemaakt, waarbij de kosten voor de woning in 15 jaar werden terugbetaald. Met de hogere rente van tegenwoordig is dit nu vaak geen betaalbare optie meer.

In beide gevallen (permanent of tijdelijk voor 15 jaar) krijg je wel eigen adres en kun je je inschrijven op de locatie.

Op een zogenaamd achtererfgebied mag je – binnen voorwaarden – vergunningsvrij bouwwerken realiseren of plaatsen. Het woord zegt het al: hiervoor is dus geen vergunning nodig. Je zet bijvoorbeeld een gebouwtje of een tiny house op het terrein van een boer of bij een familielid in de tuin. Het gebouw kan worden gebruikt om in te wonen maar is geen officiële woonruimte en krijgt ook geen zelfstandig adres. De ‘bewoner’ moet dus elders of op het hoofdadres ingeschreven staan.

Ook het plaatsen van een schuurtje of ander bijgebouw valt onder de regels van vergunningvrij bouwen. De regels betreffen bouwwerken die meer dan 1.50 meter hoog zijn. Plaats je bijvoorbeeld een fietsenkast met rolluik, of een opbergruimte die onder deze maat blijft, dan is geen vergunning nodig, omdat het dan geen bouwwerk betreft.

Meer lezen over vergunningvrij bouwen? Download hier de brochure van de rijksoverheid met daarin alle regels uitgelegd. 

Een aparte situatie geldt wanneer je een bijgebouw gaat gebruiken als mantelzorgwoning. Er moet wel echt sprake zijn van een zorg-relatie. Dan is inschrijving ook mogelijk. Op DemoParkNL staan enkele aanbieders die specifiek mantelzorgwoningen aanbieden. Zij kunnen exact adviseren over de (on)mogelijkheden. 

In alle gevallen moeten bouwwerken wel voldoen aan technische eisen van het Bouwbesluit (voor de veiligheid).