7 en 8 april kijkdagen en lezingen Arie Lengkeek

Arie Lengkeer portret
2023 7 april

Vanaf april zijn er aan het begin van de maand weer 2 kijkdagen op DemoParkNL. Te beginnen met vrijdag 7 en zaterdag 8 april. Ook zijn de modelwoningen een uur langer open, van 10.00 tot 16.00 uur. De Stadsbomerij is klaar met de aanplant van de boomgaard. Op het park staan nu meer dan 100 fruitbomen van verschillende soorten. Ook is er een looppad gemaakt van de Moodumo woning, door de boomgaard, naar de Tiny Roof in het tweede gedeelte. De modelwoningen staan daar in een nieuwe opstelling waardoor er een klein pleintje is ontstaan. Je kunt nu een rondje doorlopen langs alle huizen weer terug naar het Paviljoen.

Op zaterdag 8 april ging ook het lezingenprogramma weer van start. En direct met een interessante spreker: Arie Lengkeek. Hij is medeauteur van het boek 'Operatie Wooncooperatie'. Over de kansen en mogelijkheden van deze woonvorm waarin bewoners zelf het heft in handen nemen. Dit is een ondernemingsvorm van bewoners die een (woon)aandeel in een coöperatie kopen. Met gemeenschappelijke voorzieningen vanuit het idee van het delen van luxe. Met elkaar brengen ze het kapitaal in en denken na hoe ze willen wonen. Hebben zeggenschap en eigenaarschap. Een zelforganisatie met zelfbestuur. In feite huren de deelnemers een woning via de coöperatie van zichzelf. Bij volledige storting van aandelen omvat de huur louter de kosten van beheer en onderhoud van het woonproject. Dit geeft aanzienlijke financiële voordelen. Gelijkgestemdheid is een belangrijke factor. De deelnemers moeten zich daarom aan een gezamenlijk opgestelde woonvisie committeren. Dit geldt eveneens voor een nieuwe bewoner na vertrek en overdracht van het woonaandeel met recht op wonen. Een wooncoöperatie gaat in principe niet van speculatie uit om wonen betaalbaar te houden. Wel kan een inflatiecorrectie op het aandeel worden toegepast.

 

 

Het boek zal ook te koop zijn. De lezingen zijn om 11.30 en 13.30 uur.

 


Aanmelden is niet noodzakelijk.