7 oktober lezing Peel Natuurdorpen

Op zaterdag 7 oktober komt Jan Ottens spreken, bestuurslid van de Stichting Peel Natuurdorpen. Om 11.30 en 13.30 uur vertelt hij een bevlogen verhaal over dit nieuwe initiatief voor ‘landschapslandbouw gecombineerd met klein wonen’. Op 23 september is een groep van ongeveer 45 boeren / cursisten langs geweest op DemoParkNL als onderdeel van een cursus ter voorbereiding van de nieuwe ontwikkelingen.

In Oost-Brabant is sprake van intensieve landbouw met varkens- en kippenstallen,  het imago van de Peel is slecht. Het landschap is flink aangetast door de ontginning van het veen en de vestiging van de intensieve landbouw. Je kunt het landschap hier eigenlijk alleen maar verbeteren stelt Jan Ottens.

Het credo van Peel Natuurdorpen is daarom: stop met meer voedsel produceren, maar ga landschap en natuur maken. ‘Er is voedsel voldoende, de maatschappij vraagt om nieuwe natuur en om woningen’, zegt Ottens. De omslag wordt gerealiseerd door boeren het recht te geven om maximaal drie tiny houses neer te zetten op elke hectare landbouwgrond die ze in de Peel omzetten in nieuw bos, gefinancierd uit de huurinkomsten. De trend van de tiny houses sluit mooi aan bij de behoefte van een groter wordende groep, meest jonge mensen, om ‘off-grid’ te wonen, met zelf opgewekte energie en dichter bij de natuur. Het gemengde boerenbedrijf blijft in stand en je kunt in nieuwe, eenvoudige woningen voorzien in een gebied met een groot woningtekort voor jongeren, dat kampt met vergrijzing en het is een kans om de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren.

In de lezing gaat Jan Ottens in op de uitgangspunten van de stichting en de manier waarop de stichting haar doelen probeert te verwezenlijken. Want de amibites zijn groot: het initiatief wil in 2030 minimaal één en liefst zes nieuwe natuurdorpen realiseren van minstens honderd tot vijfhonderd hectare elk. Dat zou neerkomen op tienduizend tiny houses op 3.500 hectare nieuwe natuur.