Start werkzaamheden op locatie

De toerit naar de toekomstige locatie is gereed! In Almere Oosterwold moeten initiatiefnemers ook de infrastructuur zelf organiseren. Het zand moet een periode inklinken voordat de weg verder afgewerkt kan worden. Links van de nieuwe Daniel Goedkoopweg komt de LIDL-zero, een grote supermarkt die wordt gebouwd naar de meest duurzame principes. Direct rechts ligt inmiddels de fundering van De Frietboerderij. Daar achter, rechts van de weg, komt DemoParkNL. Je ziet straks als eerste het Paviljoen liggen. Daarachter komt een rij met modelwoningen. Deze zijn ook vanaf de A6 heel goed zichtbaar. Achter deze rij komen de fruitbomen van de Stadsbomerij en daarachter komt in een hoek nog een rijtje met modelwoningen te staan. Naar verwachting kan de grond begin 2021 worden overgedragen, zodat gestart kan worden met werkzaamheden op locatie. 

Rechts van de weg komt DemoParkNL te liggen. Als je komt aanrijden zie je straks als eerste het  Expo paviljoen.

De tuin wordt ingericht door de fruitbomenkweker de Stadsbomerij. 

De drie oprichters op locatie, vlnr Jorien van Santen, Rob Besemer en Daan Froger